Saopštenje Saveta RRA povodom izrečenih opomena Radio televiziji Vojvodina, radiju B92 i radiju Četiri

Petak, 29. Nov 2013.

Savet Republičke radiodifuzne agencije na sednici održanoj dana 27. novembra 2013. godine razmatrao je izveštaje Službe za nadzor i analizu o nepravilnostima uočenim u programskim sadržajima pojedinih emitera i doneo sledeće odluke:

1. Izrečena je mera OPOMENE Radiodifuznoj ustanovi Vojvodine „Radio televizija Vojvodine“ iz Novog Sada – RTV 1.
Savet RRA je navedenom emiteru izrekao meru opomene zbog neprofesionalnog, pristrasnog i neobjektivnog pristupa autora i voditelja emisije „Intervju Atifete Jahjaga predsednica Kosova, novinar Laslo Tot“ emitovane dana 14. septembra 2013. godine. 
Utvrđeno je da navedena emisija nije realizovana u skladu sa opštim programskim standardima u informativnom programu. Autor je protivno profesionalnim pravilima, propustio da potpitanjima reaguje na očigledne neistine koje je izrekla gđa Atifete Jahjaga. Između ostalog, navela je da na Kosovu Srbi-povratnici do sada nisu imali ni jedan problem ili teškoću, da je od 1.700 nestalih lica, oko 500 srpske nacionalnosti, kao i da je sa Kosova izbeglo ukupno 36.000 Srba. Načelo profesionalnosti i objektivnosti nalagalo je voditelju da sagovornicu upozori da je kako srpska, tako i međunarodna javnost upoznata sa brojnim incidentima koji se dešavaju na Kosovu sa ciljem da zastraše povratnike i spreče njihov povratak , da u zvaničnim podacima Republike Srbije i UNHCR-a stoji da je od 1. januara 1999. godine do danas oteto i nestalo 1.200 lica srpske nacionalnosti i pripadnika vojske i policije, kao i da je sa teritorije Kosova izbeglo više od 200.000 Srba. S obzirom da su lični stavovi novinara tokom cele emisije diskriminatorno uticali na način predstavljanja tema, kao i da se autor nije pridržavao obaveze da svako stanovište predstavi na minimalno objektivan način, to su gledaoci sprečeni da stekenu potpunu i objektivnu sliku o događajima i temama o kojima se vodio intervju. Takvim postupanjem, emiter je prekršio obaveze utvrđene odredbom člana 3. stav 1. (načelo profesionalizma) i člana 79. Zakona o radiodifuziji. Povređene su i i odredbe odeljka 2. stav 1. tačke 2) Objektivnost i 3) Nepristrasnost. Opšte obavezujućeg uputstva o ponašanju emitera. Potpuno pristrasan i neprofesionalni stav tokom čitave emisije autor je potvrdio i odjavnom rečenicom: „Gospođice predsednice hvala Vam na strpljivim i detaljnim odgovorima koji će već pre doprineti boljem razumevanju Vaših ciljeva kao društvo i nezavisna država. Hvala Vam“.
Povreda je time teža što se radi o nosiocu javnog radiodifuznog servisa koji na osnovu člana 79. Zakona o radiodifuziji ima posebnu obavezu da pri proizvodnji i emitovanju informativnih emisija poštuje princip nepristrasnosti i objektivnosti.

2. Izrečena je mera OPOMENE emiteru „Radio difuzno preduzeće B92“ a.d. iz Beograda – Radio B92 zbog toga što je u zabavnoj emisiji „Mentalno razgibavanje“, emitovanoj 4. oktobra 2013. godine, korišćen ekstremizam i uvredljiv govor. Tačnije, u označenoj emisiji emitovane su premontirane vesti sa RTS-a, preuzete sa sajta Youtube. U okviru tako premontiranih vesti emitovana je i sledeća vest: „Vlada Srbije razrešila je na današnjoj sednici predsednika Nikolića koji je bivšem vladiki Vasiliju Kačavendi podvodio dečake“. Savet RRA smatra da je emitovanjem takvog programskog sadržaja narušeno dostojanstvo ličnosti i funkcije predsednika Republike Srbije. Naime, iako je „Mentalno razgibavanje“ emisija zabavnog karaktera, u kojoj dvojica autora na šaljiv način komentarišu društvena i politička dešavanja u Srbiji, u konkretnom slučaju predsednik Republike Srbije g. Tomislav Nikolić doveden je u vezu sa izvršenjem teškog krivičnog dela podvođenja maloletnih lica i omogućavanja vršenja polnih odnosa, kažnjivim Krivičnim zakonikom, što se ni u kom slučaju ne može smatrati ironijom, humorom ili satirom. Takvim postupanjem, emiter je prekršio obaveze utvrđene odredbom tačke 10.2. Opšte obavezujućeg uputstva o ponašanju emitera (zabrana ekstemizma i uvredljivog govora).

3. Izrečena je mera OPOMENE i emiteru Udruženje građana „Forma Plus“ iz Bajine Bašte – Radio Četiri zbog nepoštovanja programskih uslova iz izdate dozvole za emitovanje programa. Radio Četiri je radio stanica civilnog sektora i tom emiteru je izdata dozvola radi zadovoljavanja specifičnih interesa pojedinih društvenih grupa i organizacija građana. Međutim, u postupku koji je prethodio izricanju opomene, Savet RRA je utvrdio da sadržaj programa emitera Radio Četiri nije u skladu sa oblašću delovanja navedenog udruženja građana, čime je prekršena odredba člana 95. stav 3. Zakona o radiodifuziji i tačke 1.1. Opšte obavezujućeg uputstva o ponašanju emitera.

Izvor: RRA

Primjedbe

Popularni postovi s ovog bloga

FM SCAN VALJEVO

RADIO ANTENA BOR

OZON RADIO ČAČAK - 98,3 MHz